iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Lage verzendkosten (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Verzending binnen Nederland voor 1,45 euro inc. btw.

Senioren / Rouwen

Toon als           
Volgorde

Was getekend

Auteur: E. Veerman

Zij vervullen een voorbeeldfunctie. Voor lotgenoten, voor valide sporters, voor de medemens en voor de maatschappij in het algemeen. Twaalf paralympische sporters vertellen hun levensverhaal, geportretteerd door auteur Eddy Veerman en fotografe Mathilde Dusol. Gehandicaptensporters vragen en verdienen een volwassen positie. Steeds vaker oogst hun doorzettingsvermogen bewondering. Meer en meer ook gaat de aandacht uit naar de prestaties van de paralympische sporters en springt niet louter de beperking in het oog. Dit boek richt de schijnwerpers op de mens achter zowel die prestatie als de handicap. In woord en beeld passeren twaalf Nederlandse topsporters met een lichamelijke beperking de revue, onder wie de gouden medaillewinnaars Esther Vergeer en Pieter Gruijters. Indrukwekkende en inspirerende verhalen over hindernissen en nieuwe kansen, angst, acceptatie en ambitie en over levens waarin elke dag topprestaties geleverd moeten worden.

Weten van vergeten

Auteur: Blom /Tjadens / Withagen
Tips en adviezen bij het omgaan met dementie

Naarmate mensen ouder worden neemt de kans toe dat zij in de nabije omgeving te maken krijgen met iemand die lijdt aan dementie. Dan breekt voor velen een verwarrende, soms angstige maar bijna altijd belastende periode aan. Want het dementieproces is onomkeerbaar en verandert de ander steeds meer. Veel mensen met dementie wonen thuis en worden verzorgd door partner, naaste familie of mensen uit de directe omgeving. Al deze mensen - we noemen ze ook wel mantelzorgers - kunnen in WETEN VAN VERGETEN tips en adviezen vinden over de omgang met en de verzorging van een dementerende. De adviezen hebben in de praktijk hun nut bewezen.

De veranderingen die bij een dementerende optreden en de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven en voor de verzorging komen alle in WETEN VAN VERGETEN uitgebreid aan bod. Eten en Drinken, Uiterlijke verzorging, maar ook Veiligheid en Veranderd Gedrag zijn onderwerpen die ruimschoots aandacht krijgen. Ook gaat het boek in op sociale activiteiten, zoals Bezigheden en Sociale Contacten. Tot slot is er ook een hoofdstuk gewijd aan de Financiële en Juridische aspecten waarmee eenieder die een dementerende verzorgt, te maken krijgt. Omdat al deze aspecten erg veel inspanning kunnen vergen van de verzorgende, wordt in het hele boek steeds benadrukt dat degene die voor de dementerende zorgt ook tijd en aandacht voor zichzelf nodig heeft.

Zelf over het levenseinde beschikken

Auteur: Vink
De praktijk bekeken

Opzet van deze publicatie is om op toegankelijke wijze inzicht te verschaffen in de praktijk van het zelf beschikken over het levenseinde. Daartoe zijn een aantal voorbeelden uit die praktijk bijeengebracht.

Euthanasie is een kwestie waarbij de doorslaggevende stem die van de arts is. Daarmee is meteen boven water wat er in die praktijk ten principale mis is (zelfs al gaat het niet altijd mis): de ondergeschikte positie van de zelfbeschikking van de persoon wiens leven en levenseinde het betreft. Dat is namelijk niet de arts.

De vraag die de hoofdpersonen in dit nieuwe boek zich op enig moment stellen, ieder op eigen wijze, zou je een typisch stoïcijnse vraag kunnen noemen: "Wat te doen wanneer naar eigen overtuiging het beëindigen van het leven redelijker lijkt dan het voortzetten ervan? Zich verzetten tegen de loop der dingen? Alles uit de kast halen om in leven te blijven? Of erkennen dat, na het moment van komen, nu het moment van gaan is aangebroken?"

Gegeven het verbod op hulp bij zelfdoding (art. 294 Sr) besteedt het boek ook kort aandacht aan de juridische valkuilen die hier momenteel liggen.

Aan de hand van negentien voorbeelden wordt, voor het eerst van nabij, inzicht verschaft in de praktijk van de zelfbeschikking rondom het eigen levenseinde. In enkele gevallen komen ook de hoofdpersoon en zijn of haar naasten daarbij aan het woord.


I

Zorg en zeggenschap

Auteur: Isarin
Van ouder tot activist

Syl van Duyn en beer Boneschansker zijn de mondige ouders van Hannah, een gehandicapte burger die niet voor zichzelf op kan komen. Net als veel andere ouders van meervoudig gehandicapte kinderen vechten ze op de zorgmarkt voor een goed leven: voor hun dochter en zichzelf.