iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Lage verzendkosten (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Verzending binnen Nederland voor 1,45 euro inc. btw.

(Alternatieve) gezondheidszorg

Toon als           
Volgorde

Bekkenbodemklachten in de praktijk

Auteur: F.E.H. Nijman-Du Bois
Auteur: E.W. Geerdes-Klaassen

Bekkenbodemdisfunctie is bij de gebruikelijke werkwijze in de fysiotherapie moeilijk te bepalen. De patiënt zal haar of zijn klacht namelijk alleen maar correct kunnen benoemen wanneer de vraag bij de anamnese concreet gesteld wordt. Een uitgebreide anamnese zal niet alleen antwoord moeten geven op vragen van fysieke aard, maar zal ook inzicht moeten geven in de emotionele beleving van de patiënt door de klacht en de beperkingen die deze in het leven van de patiënt met zich meebrengt. In Bekkenbodemklachten in de praktijk wordt ingegaan op de relatie tussen houding, beweging, ademhaling en bekkenbodemdisfuncties. De oefentherapeutische behandeling van bekkenbodemdisfunctie staat in dit boek voorop. De problematiek is bekeken vanuit de urologie, gynaecologie, proctologie en seksuologie. Het boek bestaat uit twee delen, het eerste deel geeft een theoretische basis en het tweede deel gaat in op concrete voorbeelden uit de praktijk. Bij alle casussen wordt een uitgebreid behandelplan opgesteld. Bekkenbodemklachten in de praktijk is bedoeld voor alle (fysio)therapeuten die in de praktijk te maken hebben met patiënten die klachten hebben op het bekkenbodemgebied. De bijlagen zijn ook op cd-rom meegeleverd, zodat de therapeut ze voor de patiënt uit kan printen. De auteurs F. Nijman-du Bois en E. Geerdes-Klaassen zijn fysiotherapeuten gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met bekkenbodemdisfuncties. Beiden zijn werkzaam in een eigen praktijk en als docent verbonden aan het Nederlands Paramedisch Instituut en Hogeschool Rotterdam

Bekkeninstabiliteit, of Doet u het maar even rustig aan. mevrouw

Auteur: Kouwenhoven
een persoonlijk verslag over een nog te vaak niet herkende complicatie bij de zwangerschap: symfiolyse

Judith Kouwenhoven is vier maanden zwanger wanneer zich bij haar de eerste klachten openbaren. Pijn bij het lopen, zitten en staan, niet aflatende moeheid. De symptomen worden niet serieus genomen. 'Het hoort er allemaal bij,' zegt de vroedvrouw. En als de pijn verergert en Judith ook andere deskundigen raadpleegt, is het enige advies dat ze steeds krijgt: 'Doet u het maar een beetje rustig aan, mevrouw.' Ze aanvaardt dat haar klachten inderdaad bij een normale zwangerschap horen en ze probeert zoveel en zo gewoon mogelijk door te gaan. Wel vraagt ze zich af hoe het kan dat ze overal stralende aanstaande moeders ziet terwijl de zwangerschap haar zo zwaar valt.

Pas veel later wordt de reden hiervan duidelijk. Judith blijkt aan een zwangerschapscomplicatie te lijden, die alleen de zwangerschap zelf, maar vooral de tijd na de bevalling volledig gaat beheersen: bekkeninstabiliteit, ook wel symfysiolyse genoemd. Dit boek biedt een persoonlijk verslag over de gebeurtenissen en emoties rondom een zwangerschap en bevalling die anders zijn dan de andere. Een verhaal over een moeizame strijd om erkenning van klachten, over angst en onzekerheid, over een lange periode van revalidatie. Het is een hart onder de riem voor vrouwen die ook aan deze complicatie lijden en onmisbare lectuur voor hun partner, familieleden en al diegenen die in hun werk met zwangere vrouwen te maken hebben.

Bestrijd zelf je pijn

Auteur: W. Halim
Met de massagetherapie van dokter Willy Halim, anesthesioloog

Een eenvoudige, gezonde, goedkope en doeltreffende geneesmethode die iedereen kan leren

Met een stijve nek, een pijnlijke pols, een tennisarm of een golfelleboog hoef je niet per se naar een dokter. Tal van alledaagse pijnen kun je heel goed zélf of samen met je partner verhelpen. Daarvoor bestaan massagetechnieken, zoals anesthesioloog Willy Halim ze in de pijnpoli van het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop beoefent. In dit boek zet de arts zijn werkwijze op een voor iedereen begrijpelijke wijze uiteen.

Beten en steken

Auteur: W. Takken
hinderlijke insecten en andere plaaggeesten en hun effecten op onze gezondheid

Auteur: W. Takken

Is de beet van een teek gevaarlijk, en hoe voorkom ik een wespensteek? Vragen die in het dagelijks leven vaak gesteld worden in huis, op reis of tijdens de vakantie. Veel van onze vrije tijd brengen we door in de natuur of met reizen naar exotische bestemmingen. Insecten vormen vaak de minder plezierige aspecten van zo'n verblijf: ze veroorzaken jeuk en ergernis en kunnen bovendien gevaarlijke ziekten overbrengen. Deze gids biedt een helder overzicht van de belangrijkste groepen insecten, teken en andere lastposten die we regelmatig tegenkomen. Van 46 organismen worden de levenscyclus, voedingswijze, al dan niet giftigheid, rol als ziekteoverbrenger en de manier van bestrijding beschreven. Elk voorbeeld wordt geïllustreerd met een duidelijk herkenbare foto, een pictogram van de soort en een kaartje van het verspreidingsgebied.

Beter eten voor diabeten

Auteur: J. Landman-Kasper

Suikerziekte neemt door het gestegen welvaartspeil beangstigend toe. De ziekte wordt vooral veroorzaakt door een verkeerd functioneren van de alvleesklier. Dit is een orgaan dat een bemiddelende rol vervult ter bevordering van gelijkheid en evenwicht in de suikerstofwisseling. Te vergelijken met de rol van lief-de (het zoete, Venus) in menselijke relaties. Een natuurlijke geneeskundige aanpak en een juiste psychische benadering van de suikerpatiënt kan het evenwicht in de suikerhuishouding aanzienlijk verbeteren. Dit boekje geeft hiervoor vele nuttige aanwijzingen en recepten. Natuurlijke voeding is bijzonder belang-rijk. Gedenatureerd voedsel, door de industrie voorzien van chemische toevoegingen, is slecht voor een goede werking van de alvleesklier. Het gebruik van verse vruchten en groenten, in hun rauwe, vi-taal-natuurlijke staat, kan een enorm her-stel van de suikerstofwisseling teweeg-brengen. Meer profijt van het voedsel wil zeggen meer energie komt ter beschikking. En de energie kan beter verdeeld worden vanuit een persoonlijke bewustwording van de situatie naar lichaam en geest. ISBN 90-202-0605-2

Bijnieruitputting

Auteur: James L. Wilson

Ben je moe of uitgeput en kun je gewoon je normale energie niet terugkrijgen, ongeacht wat je doet of hoeveel artsen je al bezocht hebt? Je staat nu op het punt een belangrijk en broodnodig boek te gaan lezen.
Ondanks een regelrechte toestroom van 'gezondheidsboeken' de laatste tien jaar is er niet één geweest dat het, niet zeldzaam voorkomende, maar meestal over het hoofd geziene, probleem van een zwakke bijnierfunctie op zo'n grondige maar begrijpelijke wijze beschrijft. De antwoorden die je zoekt zouden hier wel eens in kunnen staan.

Bijnieruitputting (in medische termen 'hypoadrenia' en 'hypoadrenalisme') is de laatste vijftig jaar één van onze meest voorkomende, doch zelden gediagnosticeerde, aandoeningen geweest. Ondanks het feit dat deze aandoening in medische teksten in de 19e eeuw beschreven werd en ondanks de ontwikkeling van de eerste daadwerkelijk effectieve behandeling in de jaren 1930, zijn de meeste 'conventionele' artsen zich er niet bewust van dat het probleem bestaat!

In de Tahoma Clinic werken onze artsen iedere week met verscheidene mensen die aan bijnieruitputting lijden. Velen hebben al een groot aantal artsen bezocht. De meeste patiënten hebben één of meer adviezen gekregen om 'naar een psychiater te gaan - er is niets aan de hand'.
Anderen hebben diagnoses zoals het chronische-vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie en ernstige voedsel- en/of luchtwegallergieën gekregen. Weer anderen zijn 'gefeliciteerd' met hun ongebruikelijk lage bloeddruk. Allen hebben één ding gemeen: vermoeidheid 'die je gewoonweg niet kunt overwinnen'.

Zoals Dr. Wilson het zo goed uitlegt is er hoop! Van bijnieruitputting kun je genezen en je energie kan hersteld worden. Zoals het met zoveel problemen het geval is, begint herstel bij het stellen van de juiste diagnose en door zo veel mogelijk van de factoren die eraan ten grondslag liggen en die het veroorzaakt hebben aan het licht te brengen. Dan alleen kunnen we een plan, dat ons zal helpen te herstellen, maken en uitvoeren.

Over de auteur:
Dokter Wilson heeft, gedurende de 24 jaar van zijn privépraktijk, honderden mensen met bijnieruitputting geholpen hun gezondheid en vitaliteit terug te winnen. Gedurende de laatste 10 jaar heeft hij ook uitvoerig lezingen voor artsen gegeven en is hij erkend als een expert op het gebied van de bijnierfunctie en andere endocriene disbalansen en hun effect op de gezondheid.
Met het begrip van de wetenschap achter de bijnierfunctie, zoals alleen een onderzoeker dat heeft, en het inzicht in de invloed daarvan op de mens, zoals alleen een clinicus dat heeft, heeft hij velen de fysiologie achter de aandoening leren begrijpen.
Als één van de weinige mensen met drie doctorale titels en twee mastertitels voor verschillende disciplines, ontving hij zijn Ph. D. in Human Nutrition aan de Universiteit van Arizona, met bijvakken in immunologie, microbiologie, farmacologie en toxicologie.
Behalve dat heeft hij de titel voor Doctor of Chiropractic en Doctor of Naturopathic Medicine. Zijn mastertitels zijn voor bionutrition en experimental psychology.
Dr. Wilson was ook één van de 14 oprichters van het Canadian College of Naturopathic Medicine (CCNM) in Toronto. Zijn naam staat op de lijst van The International Who's Who in Medicine (Cambridge, Engeland) en momenteel woont hij in Tucson, Arizona.

Bio-energetische oefeningen

Auteur: Lowen

Een van de uitgangspunten van de bio-energetica is dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wat er in de geest omgaat, vindt zijn weerspiegeling in de toestand van het lichaam en omgekeerd. Het bio-energetische lichaamswerk bestaat uit een groot aantal zeer gerichte en doeltreffende oefeningen. Deze zijn ontworpen om iemand bewuster te maken van zijn lichamelijke spanningen en deze te verminderen.

Alexander en Leslie Owen hebben ze in de loop van vele jaren therapeutisch werken met hun cliënten ontwikkeld. Beide auteurs voeren ze nog steeds regelmatig uit om hun eigen welzijn te handhaven en te bevorderen. Zij benadrukken dat deze oefeningen geen vervanging voor therapie zijn. Maar of u nu wel of niet in therapie bent, de regelmatige uitvoering van bio-energetische oefeningen zal u helpen om uw energieniveau en uw vermogen om van het leven te genieten te vergroten.

Bloemenessences van Findhorn

Auteur: Leigh

Bloemen zijn sinds oude tijden een bron van vreug de geweest — mensen hebben door de eeuwen heen genoten van hun kleuren, hun geuren en hun vorm. Waarschijnlijk zijn er maar weinig mensen die geen bloemen in of om hun huis hebben.

Ook de geneeskracht van kruiden en bloemen was van oudsher bij alle volkeren bekend en het is dus geen wonder dat deze kracht de laatste tientallenjaren opnieuw is ontdekt en erkend. De magie van de tuin van Eindhom is alom bekend en het lag dan ook voor de hand dat in deze tui de kennis van de essences van bloemen opnieuw zou worden ontwikkeld.

In dit boek legt de auteur, Marion Leigh, uit hoe we de essences van bloemen kunnen bereiden en hoe we ze in de praktijk kunnen gebruiken. Ze geeft bovendien een gedetaileerde beschrijving van de manier waarop we er het meeste profijt van kunnen heb en en hoe we ze kunnen combineren.

Het boek bevat tenslotte een uitgebreide index van de gevallen waarin bepaalde bloemenessences kunnen worden toegepast.

Marion Leigh ontving haar opleiding tot homeopaat in haar geoorteland Australié, o.a. van Ian White, de grondlegger van de kennis van de essences van bloemen in Australie.